תגיות

בהתאם למדיניות קשת ולנוכח ההתפתחויות, אנחנו משעים את השתתפותו של אייל גולן כשופט ב"כוכב הבא",

כמו כן משעים את הפקת העונה הבאה של התוכנית "אייל גולן קורא לך".

החלטה זו נעשתה בתיאום עם אייל גולן ומנהליו אשר הודיעו על בקשתם זו הבוקר.